TIM LJEKARA POLIKLINIKA SRCE SARAJEVA

INTERNA MEDICINA

Ultrazvuk srca poliklinika Srce Sarajeva
Dr. Milan Gluhović - specijalista interne medicine , ultrasoničar
ULTRAZVUK SRCA , KAROTIDA , ERGOMETRIJA ,HOLTER ECG, HOLTER KRVOG PRITISKA , ULTRAZVUK ABDOMENA , ŠTITNE ŽLIJEZDE
  • ULTRAZVUK SRCA
  • ULTRAZVUK ABDOMENA
  • HOLTER DIJAGNOSTIKA ( HOLTER ECG , KRVNOG PRITISKA
  • ERGOMETRIJA
  • ULTRAZVUK KAROTIDA
Team member
prof.dr. Halima Resić
Specijalista interne medicine , subspecijalista nefrologije
Prof.dr. Halima Resić se bavi slučajevima nefroloških pacijenata ,u okviru kabineta za internu medicinu.

NEUROLOGIJA

Team member
PROF DR. IFETA LIČANIN - SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATAR
PSIHIJATRIJSKI PREGLEDI
Team member
DR. VESNA PEJIĆ - SPECIJALISTA NEUROLOG
NEUROLOŠKI PREGLEDI , TRANSKRANIJALNI DOPLER

TCD

EMNG

EEG GLAVE

NEUROPSIHIJATRIJSKI PREGLED

GINEKOLOGIJA

OFTALMOLOGIJA

Team member
PRIMARIJUS DR. MIRSAD PUZIĆ
SPECIJALISTA GINEKOLOG
Team member
dr. Rita Hadžihasanović
specijalista oftalmologije