NEFROLOG SARAJEVO

Nefrolog Sarajevo - prof.dr. Halima Resić

Nefrologija (od grčkog nephros “bubreg”, u kombinaciji sa sufiksom -logija, “proučavanje”) je specijalnost medicine i pedijatrije koja se tiče bubrega: proučavanje normalne funkcije bubrega i bolesti bubrega, očuvanje bubrega zdravlje i liječenje bubrežnih bolesti, od prehrane i lijekova do nadomjesne terapije bubrega (dijaliza i transplantacija bubrega).

Nefrologija također proučava sistemska stanja koja utieču na bubrege, poput dijabetesa i autoimune bolesti; i sistemske bolesti koje se javljaju kao rezultat bolesti bubrega, poput bubrežne osteodistrofije i hipertenzije. Liječnik koji je prošao dodatnu obuku i stekao certifikat iz nefrologije zove se nefrolog.

Izraz “nefrologija” prvi se put koristio oko 1960. Prije toga, specijalnost se obično nazivala “bubrežna medicina”.

Kao nefrolog u Poliklinici Srce Sarajeva ordnira prof.dr. Halima Resić .

Profesorica Halima Resić predsjednica je Udruženja ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega BiH, a odnedavno je imenovana i za predsjednicu Donorske mreže BiH. Njen rad je prepoznat i podržan širom svijeta, te je 2017. godine izabrana i za predsjednicu Balkanske asocijacije nefrologa (BANTAO) koja broji 11 zemalja , a 2018. za predsjednicu Mediteranskog udruženja nefrologa.

Nefrolog Sarajevo prof.dr.Halima Resić

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *