NEUROLOG SARAJEVO - NEUROLOGIJA

Neurolog Sarajevo
Neurolog u Poliklinici Srce Sarajeva

ANALIZE EEG GLAVE , EMNG, TCD

Elektroencefalogram (EEG) je test koji se koristi za procjenu električne aktivnosti u mozgu. Stanice mozga komuniciraju jedna s drugom električnim impulsima. EEG se može koristiti za otkrivanje potencijalnih problema povezanih s ovom aktivnošću. EEG prati i bilježi uzorke moždanih valova. Mali ravni metalni diskovi koji se nazivaju elektrode pričvršćeni su na vlasište žicama. Elektrode analiziraju električne impulse u mozgu i šalju signale računalu koje bilježi rezultate. Električni impulsi u EEG snimci izgledaju poput valovitih linija s vrhovima i dolinama. Ove linije omogućuju liječnicima da brzo procijene postoje li abnormalni obrasci. Bilo kakve nepravilnosti mogu biti znak napadaja ili drugih poremećaja mozga.

Elektromioneurografija (EMNG) je studija o provodljivosti živaca (NCS) - su testovi koji koriste elektrode za otkrivanje, prevođenje i bilježenje električnih signala u mišićima i živčanim stanicama dok su aktivni i u mirovanju. Ovi testovi su vrijedni dijagnostički alati koji pomažu 
neurolozima da pronađu i utvrde uzroke bolesti koje utječu na vaše mišiće i živce, kao i da procijene koliko štete postoji.

Pregledi epilepsija , neurološki pregledi ,neuropsihijatrijski pregledi , administracija terapije.

SLEEP APNEA - DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA SPAVANJA

EMNG SARAJEVO- CIJENA 80 KM

EEG SARAJEVO - CIJENA 90 KM

TCD SARAJEVO - CIJENA 69 KM

NEUROLOŠKI PREGLED – CIJENA 50 KM