INTERNA MEDICINA

ULTRAZVUK SRCA

80 KM

ULTRAZVUK ABDOMENA

40 KM

ULTRAZVUK KAROTIDA

50 KM

INTERNISTIČKI PREGLED

40 KM

ULTRAZVUK ŠTITNE

30 KM

ERGOMETRIJA

80 KM

HOLTER ECG

80 KM

HOLTER KRVNOG PRITISKA

80 KM

GASTROSKOPIJA

100 KM

KOLONOSKOPIJA

190 KM

PREGLED GASTROENTEROLOGA

50 KM

PREGLED ENDOKRINOLOGA

50 KM

GINEKOLOGIJA

ULTRAZVUK GINEKOLOŠKI

50 KM

UGRADNJA SPIRALE

80 KM

PAPA TEST

50 KM

GINEKOLOŠKI PREGLED

50 KM

PAKET GINEKOLOŠKI

80 KM

KOLPOSKOPIJA

50 KM

NEUROLOGIJA

PREGLED NEUROLOGA

50 KM

EMNG DONJIH ILI GORNJIH EKSTREMITETA

90 KM

TRANSKRANIJALNI DOPLER TCD

80 KM

PSIHIJATRIJSKI PREGLED

50 KM

EEG GLAVE KOD ODRASLIH

90 KM

SIMANJE EEG-A KOD DJECE

70 KM

PRIMAJTE NAŠE MAILOVE SA POSEBNIM CIJENAMA USLUGA ZA SVE PRETPLATNIKE.

CIJENE USLUGA I DO 50% MANJE OD REDOVNIH CIJENA USLUGA