PSIHIJATAR SARAJEVO

prof.dr. Ifteta Ličanin

Šta je to psihijatar?

Psihijatar je liječnik koji se specijalizirao za mentalno zdravlje, uključujući poremećaje upotrabe droga. Psihijatri su kvalificirani za procjenu mentalnih i fizičkih aspekata psiholoških problema.

Psihijatrija je grana medicine koja je usmjerena na dijagnozu, liječenje i sprječavanje mentalnih, emocionalnih i poremećaja ponašanja.

Zašto se obratiti psihijatru?

Ljudi traže psihijatrijsku pomoć iz više razloga. Problemi mogu biti iznenadni, poput napada panike, zastrašujuće halucinacije, razmišljanja o samoubojstvu ili slušanja “glasova”. Ili mogu biti dugoročniji, poput osjećaja tuge, beznađa ili anksioznosti koji, čini se, nikada ne podižu ili ne funkcioniraju, uzrokujući da se svakodnevni život iskrivi ili izmiče kontroli.

Team member
Prof.dr Ifeta Ličanin
Specijalista neuropsihijatar

Šta psihijatar može uraditi za pacijenta?

Budući da su liječnici, psihijatri mogu naručiti ili izvesti čitav niz medicinskih laboratorijskih i psiholoških testova koji u kombinaciji s raspravama s pacijentima pomažu u pružanju slike o fizičkom i psihičkom stanju pacijenta. Njihovo obrazovanje i klinički trening omogućuju im razumijevanje složenog odnosa između emocionalnih i drugih medicinskih bolesti i odnosa s genetikom i obiteljskom anamnezom, procjenu medicinskih i psiholoških podataka, postavljanje dijagnoze i rad s pacijentima na izradi planova liječenja.

Psihijatri koriste različite tretmane – uključujući različite oblike psihoterapije, lijekove, psihosocijalne intervencije i druge tretmane (poput elektrokonvulzivne terapije ili ECT), ovisno o potrebama svakog pacijenta.

Psihoterapija, koja se ponekad naziva i talk terapija, je tretman koji uključuje govorni odnos između terapeuta i pacijenta. Može se koristiti za liječenje širokog spektra mentalnih poremećaja i emocionalnih poteškoća. Cilj psihoterapije je eliminirati ili kontrolirati onesposobljavajuće ili zabrinjavajuće simptome kako bi pacijent mogao bolje funkcionirati. Ovisno o opsegu problema, liječenje može potrajati samo nekoliko sesija u sedmici ili dvije ili može trajati mnogo sesija u razdoblju od nekoliko godina. Psihoterapija se može raditi pojedinačno, kao par, s porodicom ili u grupi.

Postoje mnogi oblici psihoterapije. Postoje psihoterapije koje pomažu pacijentima da mijenjaju ponašanje ili misaoni obrazac, psihoterapije koje pomažu pacijentima da istražuju utjecaj prošlih odnosa i iskustava na sadašnje ponašanje te psihoterapije koje su prilagođene za pomoć u rješavanju drugih problema na specifične načine. Kognitivna terapija ponašanja je ciljno orijentirana terapija koja se usredotočuje na rješavanje problema. Psihoanaliza je intenzivan oblik individualne psihoterapije koji zahtijeva česte seanse kroz nekoliko godina.