Upoznajte naš tim

Bojan Pejović kardiolog

Dr.Bojan Pejović – specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog

Ginekolog Sarajevo

Prim.dr. Mirsad Puzić specijalista ginekologije i akušerstva

Endokrinolog Sarajevo

Dr. Anida Divanović- specijalista endokrinologije i dijabetologije

Dr . Aida Čaušević - specijalista interne medicine

Internista Sarajevo - Aida Čolaković
lina

Lina Rayan – Duranović specijalista pulmologije

DR. RIZA HADŽIHASANOVIĆ

Dr. Rita Hadžihasanović specijalista oftalmologije.

ifeta Ličanin

Prof.dr. Ifeta Ličanin specijalista neurologije i psihijatrije.

Dr. Amir Selimagić- specijalista interne medicine, endoskopista .

Mersiha Bašić Muharemović

Dr. Mersiha Bašić Muharemović- specijalista ginekologije i akušerstva.

Oftalmolog Sarajevo

Prof.dr. Emir Čabrić specijalista oftalmologije.

ADRESA: ULICA NIKOLE ŠOPA BROJ 9 71210 SARAJEVO

033 871 566

062 008 064

pzusrcesarajeva@yahoo.com

info@poliklinikasrcesa.ba