SISTEMATSKI PREGLEDI ZA FIRME

Sistematski pregledi za firme, su zakonom obavezujući pregledi na trošak poslodavca, a koji se moraju obavljati u rokovima određenim Zakonom o zaštiti na radu, i drugim specijalnim zakonima za određene oblasti privrede.

Cilje sistematskih pregleda jeste na vrijeme uočiti određene eventualne zdravstvene probleme kod radnika, lime se stiču uslovi za rano djelovanje te se spriječava razvoj bolesti kod radnika, čime se izbjegavaju dugi periodi odsustvovanja sa posla uposlenika radi liječenja i izbjegava trošak kako za samog radnika tako i za poslodavca i državu.

Kako je odranije poznato, troškove odlaska radnika na bolovanje troši poslodavac do 42 dana odustva sa posla zbog bolovanja, nakon čega naknadu plate preuzima nadležni zavod zdravstvenog osiguranja.

Naši sistematski pregledi su dizajnirani na taj način da omoguće poslodavcima/firmama, mali trošak, a sveobuhvatan pregled svojih uposlenika.

Pravilnim izvođenjem sistematskih pregleda – tj.izdvajanjem adekvatnog vremenskog perioda za iste, moguće je detektovati sve ili većinu zdravstvenih problema radnika. Kombinacijom vizuelnih, ultrasoničnih i laboratorijskih analiziranja može se doći do zaključka o trenutnom zdravstvenom stanju uposlenika.

Poliklinika Srce sarajeva je ustanova na koju se možete osloniti. U našoj ustanovi ordiniraju internista dr. Milan Gluhović , ginekolog dr. Mirsad Puzić, oftalmolog dr. Rita Hadžihasanović, neurolog/psihijatar prof.dr Ifeta Ličanin

SISTEMATSKI PRIJEDLOG ZA VAŠE UPOSLENIKE BROJ 1

 • pregled spec.medicine rada
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • ab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • pregled doktora interne medicine
 • SISTEMATSKI PRIJEDLOG ZA VAŠE UPOSLENIKE BROJ 2

 • pregled spec.medicine rada
 • pregled fizijatra
 • EKG
 • ultrazvuk abdomena
 • ultrazvuk štitne žlijezde
 • ab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • pregled doktora interne medicine
 • SISTEMATSKI PRIJEDLOG ZA VAŠE UPOSLENIKE BROJ 3

 • pregled spec.medicine rada
 • pregled oftalmologa
 • pregled neurologa
 • EKG
 • ab.nalazi 10 analiza: KKS,DKS, ŠUK, urea, kreatinin, AST,ALT, holesterol, trigliceridi, urin
 • pregled doktora interne medicine
 • CIJENA PAKETA BR 1: 100 KM
 • CIJENA PAKETA BR 2: 150 KM
 • CIJENA PAKETA BR 3: 200 KM